icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Odbrane završnih radova kandidata polaznika master studija „Jedinstveno zdravlje“ 

Kandidati:

1. Dino Haračić, dipl.vet odbrana 18.7.2018. u 14:00 sati u prostorijama Centra za interdisiplinarne studije (UNSA)

2. Damir Delihasanović, dipl.ecc., odbrana 18.7.2018. u 15:00 u prostorijama Centra za Interdisciplinarne studije (UNSA).

Kategorija: Vijesti