icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Sa zadovoljstvom vas informiramo da su 10. jula 2018. godine, u 13.00 h, u sali za sastanke Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu potpisani sporazumi o realizaciji projekata između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Veterinarskog fakulteta

Sastanku su prisustvovali ministar privrede dr.sci. Muharem Šabić sa saradnicima, direktor KJP Veterinarske stanice Almir Džanković, šef Kantonalne veterinarske inspekcije Selmir Velić, dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Nihad Fejzić i nosioci projekata.

Potpisani sporazumi podrazumijevaju realizaciju sljedećih projekata:

Prevencija širenja infektivnih i parazitarnih bolesti zoonotskog tipa u populaciji napuštenih pasa na prostoru Kantona Sarajevo u 2018. godini;Monitoring parazitarnih oboljenja životinja u Kantonu Sarajevo;Prevalenca i učestalost mikrobioloških i hemijskih kontaminanata u internim kontrolama proizvođača namirnica životinjskog porijekla;Sveobuhvatna istraživanja uginuća domaćih i divljih životinja na području kantona Sarajevo sa naročitim osvrtom na zoonoze.

min sporazum2

min sporazum

Kategorija: Vijesti