icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je  27. avgusta 2018. godine, Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu.

Kroz ovaj Javni konkurs planirana je raspodjela sredstava u iznosu od 444.000,00 KM za su-finansiranje naučnoistraživačkih i drugih fizičkih i pravnih lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Institucije i pojedinci se mogu prijaviti za grantove od 5.000,00 do 30.000,00 KM. Rok za prijavu je 17. septembar 2018. godine.

Tekst Javnog konkursa i obrasce za prijavu možete naći na: http://mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/konkursi/default.aspx?id=9763&langTag=bs-BA.

 

S poštovanjem,

Služba za naučnoistraživački rad

Rektorat UNSA

Kategorija: Vijesti