E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Posljednjih godina broj pasa je višestruko porastao, a klimatske prilike omogućavaju dugotrajno održavanje razvojnih oblika parazita. Prema podacima iz stručne literature psi i mačke mogu biti domaćini više od 300 vrsta parazita, u Bosni i Hercegovini preko 40 vrsta, od kojih više od polovine mogu parazitirati kod čovjeka. Ženke nekih parazita pasa i mačaka mogu producirati do 200.000 jaja dnevno i njihovi razvojni oblici (larve) mogu biti veliki problem za zdravlje ljudi. Čovjek se parazitima osim neposrednog kontakta može infestirati i preko kontaminiranog tla ili biljaka, unoseći razvojne oblike parazita direktno, hranom ili vodom. Prema podacima WHO (2018), više od 2 milijarde ljudi u svijetu je zaraženo parazitima koji se mogu prenijeti preko tla, a psi i mačke su osobito važni u kontaminaciji.

Na području Kantona Sarajeva, prema raspoloživim podacima, kod pasa koji imaju vlasnika ustanovljeno je 43,0-55,0% životinja sa parazitima, a kod pasa bez vlasnika procenat sa parazitima bio je preko 90%. Procenat pozitivnih mačaka sa parazitima sa područja Sarajeva kretao se od 53,6-71,1%. Uslijed visoke zaraženosti pasa i mačaka parazitima ustanovljena je i visoka kontaminiranost tla parazitima i razvojnim oblicima parazita u Kantonu Sarajevo (60,00% pozitivnih lokaliteta i 23,66% pozitivnih uzoraka).

Pošto su se istraživanja u četiri općine Grada Sarajevo provodila na ograničenom broju lokaliteta, a sistemska istraživanja pasa i mačaka koji imaju vlasnika prije dvadeset godina, Grad Sarajevo je donio odluku o finansiranju projekta „Istraživanje parazita pasa i mačaka i kontaminiranosti tla i biljne vegetacije sa parazitima i razvojnim oblicima parazita na području Grada Sarajevo“ iz Budžeta Grada Sarajevo za 2018. godinu. Aktivnosti na realizaciji Projekta su u toku.

Cilj projekta je ispitati prisustvo parazita kod pasa i mačaka, te kontaminiranost tla i biljne vegetacije parazitima i razvojnim oblicima parazita, te na osnovu dobivenih rezultata utvrditi zdravstvene rizike, educirati javnost, interesne grupe i udruženja i objaviti rezultate istraživanja u relevantnom stručnom/naučnom časopisu.

Ovim projektom Grad Sarajevo treba biti primjer za druge gradove i općine u BiH kako se na pravi način pristupa veoma važnom pitanju za zdravlje građana, a rezultati istraživanja bi imali snažan poticaj za uključivanje svih institucija kako bi se prevenirale i minimizirale zdravstvene konsekvence. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je do sada uspješno realizirao slične projekte i posjeduje profilirane stručnjake za pojedine aktivnosti unutar Projekta, koji mogu odgovoriti svim zahtjevima koje nosi uspješno planiranje i izvođenje projektnih aktivnosti. Isto tako, Veterinarski fakultet posjeduje neophodnu opremu, pribor, dijagnostikume i sredstva za provođenje planiranih aktivnosti i bit će na raspolaganju za ovako važan Projekat za javno zdravlje.

Osim kompetentnog osoblja sa Fakulteta, u aktivnosti su uključeni studenti diplomskog i postdiplomskog studija, koji će Projektu dati važan edukativni i naučni aspekt.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike pasa i mačaka sa područja općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad da pregledaju svoje kućne ljubimce u Laboratoriji za parazitologiju (BAS EN ISO/IEC 17025:2006), Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Navedene aktivnosti se mogu besplatno realizirati u septembru i oktobru 2018. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj: 033 729 140.

veterinary dog cat

 

Kategorija: Vijesti