icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Bosna Bank International u saradnji sa Islamic Development Bank Group i Islamskom zajednicom u BiH,  uz podršku Vlade Kantona Sarajevo kao i drugih domaćih i međunarodnih partnera, organizira sajam halal industrije – Sarajevo Halal Fair 2018 koji će se održati u Sarajevu od 27. do 29. septembra 2018. godine.

- AGENDA

halal fair 2018

Kategorija: Vijesti