icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

U utorak 02. oktobra 2018. godine sa početkom u 10:00 sati otvara se Ureda za podršku studentima (UPS!) u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu na adresi Zmaja od Bosne br. 8.

PLAKAT

Kategorija: Vijesti