icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Banner congress 2

Nastavno-naučno vijeće Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 7. redovnoj sjednici održanoj 18.09.2018. godine, donijelo je odluku o imenovanju prodekana za naučnoistraživački rad.

Dr. Teufik Goletić, vanredni profesor, izabran je za prodekana te će pratiti mandat dekana do 2020. godine.

 

Kategorija: Vijesti