icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Nastavno-naučno vijeće Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na 7. redovnoj sjednici održanoj 18.09.2018. godine, donijelo je odluku o imenovanju prodekana za naučnoistraživački rad.

Dr. Teufik Goletić, vanredni profesor, izabran je za prodekana te će pratiti mandat dekana do 2020. godine.

 

Kategorija: Vijesti