icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

KURS „DIJAGNOSTIKA LARVI TRICHINELLA U MESU

METODOM DIGESTIJE (UMJETNE PROBAVE)

Trichinella metoda digestije

 
 

NAZIV KURSA: DIJAGNOSTIKA LARVI TRICHINELLA U MESU METODOM DIGESTIJE

                             (UMJETNE PROBAVE)

CILJ KURSA: Osposobljavanje diplomiranih veterinara i doktora veterinarske medicine za provođenje pregleda mesa na Trichinella spp. metodom digestije (umjetne probave) u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu („Službeni glasnik BiH”, broj 56, 5-35, 2011., Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu („Službeni glasnik BiH”, Broj 4, 138-139, 2013.) i međunarodnog standarda „Manual of Diagnostic Tests for Terrestrial Animals, OIE, Paris, 2017“. Na kraju kursa provoditi će se provjera znanja (praktični i teorijski dio) na osnovu koje će se izdati potvrda (certifikat) o osposobljenosti. Teorijsko znanje provjeriti će se u obliku kratkog pisanog testa. Potvrdu (certifikat) o osposobljenosti izdati će Veterinarski fakultet u Sarajevu. Praćenje kvalitete kursa izvodit će se prema standardnoj proceduri praćenja kvalitete upotrebom upitnika s jasno izrečenim pitanjima koja se odnose na program kursa i predavače.
TRAJANJE KURSA (BROJ SATI): Jednodnevni kurs, u trajanju od 9.00 do 15.30 sati. Ukupno 6,5 sati, od toga 1,5 sati predavanja, 4 sata praktičnog rada + 3 pauze (2 po 15 min i 1 po 30 min).
PLAN KURSA:
OD DO TEMA
09:00 09:05 Otvaranje kursa
09:05 09:35 Trihineloza: etiologija, epidemiologija, patogeneza, klinički nalaz, patoanatomski nalaz, dijagnostika, terapija, profilaksa. (predavanje)
09:35 10:00 Tehnički zahtjevi laboratorije za dijagnostiku Trichinella spp. (predavanje)
10:00 10:30 Metoda digestije (umjetne probave) na magnetskoj mješalici, prema zahtjevima važećih pravilnika i međunarodnog standarda. (predavanje)
10:30 10:45 PAUZA
10:45 12:00 Izvođenje metode digestije (umjetne probave) na magnetskoj mješalici prema zahtjevima važećih pravilnika i međunarodnog standarda. (demonstracija i praktičan rad učesnika)
12:00 12:15 PAUZA
12:15 14:15 Izvođenje metode digestije (umjetne probave) na magnetskoj mješalici prema zahtjevima važećih pravilnika i međunarodnog standarda. (demonstracija i praktičan rad učesnika)
14:15 14:45 PAUZA
14:45 15:15

Pregled nativnih i trajnih preparata (larve Trichinella).

(demonstracija i praktičan rad učesnika)

15:15 15:30 Provjera znanja (teorijska i praktična), dodjela certifikata, zatvaranje kursa
BROJ UČESNIKA: Maksimalno 4 učesnika u jednom danu/terminu. Učesnici kursa mogu izabrati termin/datum kursa.
NAČIN PRIJAVE: tel: ++ 387 33 729 140; ++ 387 61 200 190; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
CIJENA KURSA: 250,00 KM (uključen PDV), za jednog učesnika

PODACI ZA UPLATNICU:

Svrha doznake: Kurs ”Dijagnostika larvi Trichinella u mesu metodom digestije (umjetne probave)”

Primalac/primatelj: Veterinarski fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 90, Sarajevo

Cijena kursa: 250,00 KM

Račun primaoca/primatelja: 3389002208310352; Identifikacioni broj: 4200228330004                                        

Naziv banke: UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR

ORGANIZATOR KURSA: Veterinarski fakultet u Sarajevu, Katedra za parazitologiju i invazione bolesti životinja
VODITELJ KURSA: Prof. dr. Jasmin Omeragić
UČESNICI SA VETERINARSKOG FAKULTETA: prof. dr. Jasmin Omeragić; prof. dr. Almedina Zuko; prof. dr. Adnan Jažić; Ajša Kos, laborant
Kategorija: Vijesti