icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

CT predstavlja modernu dijagnostičku metodu kojom se danas mogu pregledati gotovo svi organi. CT funkcionira na principu slojevnog snimanja tijela, pri čemu se zračenje detektira na većem broju detektora nakon što se određena količina zračenja apsorbirala u tijelu.

Najveća prednost kompjutorizovane tomografije nad klasičnim radiološkim metodama je u mogućnosti mjerenja gustoće pojedinog patološkog procesa te u tačnoj procjeni veličine i odnosa sa okolnim anatomskim strukturama. Upotrebom kontrastnih sredstava omogućen je prikaz krvnih žila.

Na Klinikama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu redovno obavljamo CT snimanja na Shimadzu SCT-6800 TXL uređaju za male životinje.

Naši studenti dodiplomskog, specijalističkog i doktorskog studija, mogu se educirati na savremenom radiološkom dijagnostičkom uređaju i dobiti najbolje znanje iz veterinarske radiologije, a naši pacijenti vrhunsku brigu za njihovo zdravlje.

Vlasnici kućnih ljubimaca sve informacije za CT dijagnostiku mogu dobiti svakodnevno pozivom na broj (+387) 033 65 83 77 od 8 do 19 sati.

 

CT dijagnostika

CT dijagnostika 2

CT dijagnostika 3

 

 

Kategorija: Vijesti