icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Potpisivanje Sporazuma o međunarodnoj saradnji između Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu pri Kineskoj akademiji poljoprivrednih nauka upriličeno je 7. decembra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Sporazumom, koji su potpisali prof. dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta, i Hong Yin, generalni direktor Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu, predviđa se saradnja koja će uključivati promociju razmjene znanja i stručnosti, projekte od zajedničkog interesa u području kontrole bolesti zaraze i sigurnosti hrane, razmjenu osoblja i istraživača, razvoj zajedničkih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti, sudjelovanje na znanstvenim skupovima, radionicama sa zajedničkim istraživačkim rezultatima, te potporu međunarodnoj trgovini životinja i njihovih proizvoda.

vetfak kina

Dekan prof. dr. Nihad Fejzić je istakao značaj ovog sporazuma potcrtavši da je riječ o sporazumu o veterinarskoj naučnoj saradnji Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa najvećim veterinarskim istraživačkim institutom u Kini. „Sve se dešava pod pokroviteljstvom inicijative 16+1 sa ciljem da naš institut postane referentni istraživački centar za veterinarstvo ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i za 16 zemalja koje učestvuju u inicijativi 16+1“, istakao je dekan Fejzić i dodao: „Dobili smo snažnog partnera sa velikim naučnim potencijalima.“

U okviru djelokruga i namjere programa 16+1 između Kine i 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope, u Bosni i Hercegovini će se uspostaviti centar za veterinarsko istraživanje sa posebnim fokusom na sljedeće oblasti: infektivne bolesti, One Health program, sigurnost hrane, dobrobit životinja i antimikrobne otpornosti.

Potpisivanju Sporazuma su prisustvovali predstavnici Ambasade Narodne Republike Kine zajedno sa ambasadoricom NR Kine u Sarajevu Nj. e. Chen Bo, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH gospodin Džemil Hajrić, prorektori Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Elvir Čizmić, prof. dr. Dženana Husremović i prof. dr. Aida Hodžić, predstavnici Veterinarskog fakulteta, delegacija Istraživačkog instituta veterinarstva u Lanzhouu pri Kineskoj akademiji poljoprivrednih nauka.

vetfak kina 2

 

Kategorija: Vijesti