icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

Banner congress 2

U skladu s zaključkom 1. redovne sjednice Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta u Sarajevu-Veterinarskog fakulteta održane 17.01.2019. godine, obavještavaju se studenti integriranog studija veterinarske medicine da će se redovita anketa o kvalitetu nastave u zimskom semestru ak. 2018/19. godine provesti on-line na principu dobrovoljnog i anonimnog učešća u periodu od 21. do 25.01.2019. godine u Multimedijalnom labu Informatičkog centra našeg Fakulteta prema slijedećem rasporedu:

I godina: ponedjeljak, 21.01.2019. godine od 13:00 do 16:00 sati

II godina: utorak, 22.01.2019. godine od 09:00 do 16:00 sati

III godina: srijeda, 23.01.2019. godine od 13:00 do 16:00 sati

IV godina: četvrtak, 24.01.2019. godine od 14:00 do 16:00 sati

V godina: petak, 25.01.2019. godine od 12:00 do 16:00 sati.

 

Molimo studente da se odazovu anketi u što većem broju.

Odbor za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Sarajevu-Veterinarskog fakulteta

Kategorija: Vijesti