icon-email         E-nastava         ISSS         STUDENT GUIDE       unsa logo  

Banner congress

INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATA PRIHODA OD PRUŽANJA VETERINARSKIH USLUGA

VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

NA DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

 

 

uplatnica za pravna lica

 

Prihodi od pružanja veterinarskih usluga pravnim licima

Transakcijski račun: 3380002210019263

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 077

Poziv na broj: 0000000077

Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 

 

Prihodi od pružanja veterinarskih usluga građanima

Transakcijski račun: 3380002210019263

Broj poreskog obveznika: (upisati jedinstveni matični broj)

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 077

Poziv na broj: 0000000078

Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 

Kategorija: Vijesti