M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATA PRIHODA OD PRUŽANJA VETERINARSKIH USLUGA

VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

NA DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

 

 

Prihodi od pružanja veterinarskih usluga pravnim licima

Transakcijski račun: 1411965320008475

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 077

Poziv na broj: 0000000077

Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 

 

Prihodi od pružanja veterinarskih usluga građanima

Transakcijski račun: 1411965320008475

Broj poreskog obveznika: (upisati jedinstveni matični broj)

Vrsta prihoda: 722631

Općina: 077

Poziv na broj: 0000000078

Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 

 

 zadnja izmjena: 26.03.2019.

Kategorija: Vijesti