icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Mole se studenti Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kod kojih u porodici studira troje i više djece da se jave najkasnije do utorka 09.04.2019. u studentsku službu.

Studentska služba

Kategorija: Vijesti