E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Dana 07.05.2019. na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održat će se simpozij ¨ ZOONOZE 21 STOLJEĆA¨ u organizaciji ASVF i BoHeMSA.

Početak simpozija u 15,00 sati.

Učesnici:

Prof.dr. Maid Rifatbegović

Prof.dr. Nihad Fejzić

Prof.dr. Behija Dukić

Prof.dr. Mirsada Hukić

Studenti Veterinarskog i Medicinskog fakulteta

Kategorija: Vijesti