icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO     unsa logo  

VF70 logo1 04

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) odobrio je akreditaciju br. LI-43-01 od 26. juna 2012. godine za ispitne laboratorije Veterinarskog fakulteta u Sarajevu prema zahtjevima standarada BAS EN ISO/IEC 17025:2006. U  ispitnim laboratorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu uspješno je završeno ocjenjivanje laboratorija u svrhu potvrđivanja i proširivanja područja akreditacije.

Odlukom Komiteta za akreditiranje i Rješenjem broj: UP1-05-44-3-9-12/19 od 11.04.2019. godine potvrđuje se status odobrene akreditacije i proširivanje akreditacije za šest metoda na lokaciji Veterinarskog instituta na Stupu, kako je navedeno u Certifikatu o akreditaciji i Dodatku akreditaciji od 11.04.2019. godine.

DETALJNIJE

 

Kategorija: Vijesti