E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Obavještavamo akademsku javnost da je nekadašnja redovna profesorica Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Feja Frank, preminula 10. maja 2019. godine u 98. godini života u Zagrebu, Hrvatska.

Prof. dr. Feja Frank je rođena u Beču 1922. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Godine 1950. diplomirala je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu i time postala prva žena veterinar. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu doktorirala je 1958. godine kao prva žena sa takvim doktoratom na teritoriji poslijeratne Jugoslavije. Na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu bila je asistentica, vanredna i redovna profesorica, sve do odlaska u penziju 1974. godine. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i stranim časopisima.

Iz Sarajeva je odselila 1991. godine.

 

Kategorija: Vijesti