Islamska razvojna banka (IsDB) u saradnji sa Bosna Bank International (BBI) nagradila je četiri projekta u okviru takmičenja u inovacijama Transformers Roadshow. Takmičenje je pokrenula IsDB u cilju  promocije ideja koji će doprinijeti  ubrzanju realizacijejednog ili više Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN).

Po 3.000 dolara i priliku da se predstave na svjetskom takmičenju u inovacijama, trećem Transformers Summitu u Senegalu, dobili su projekt Aide Hajdarpašić-Saračević i Edina Hamzića pod nazivom „Genomika za dijagnosticiranje poremećaja spektra autizma za stvaranje umjetničke dijagnostičke službe za poremećaje u razvoju, uključujući poremećaj spektra autizma“,  projekt „From Lab Test to Diagnosis“, aplikacija koja će raditi analizu nalaza krvi autora Anesa Jogunčića, Esmeralde Tabaković, Semire Galijašević, Tamare Jovović-Sadiković i Zane Tafi te projekt „Osnovna.ba – Facebook za obrazovanje“, inovativna i interaktivna plarforma za online edukaciju za učenje u BiH namijenjena učenicima osnovnih škola, grupe autora koju čine Dijana Memišević, Nermin Hadžić, Salem Rašljanin i Zlatko Memišević iz Sarajeva.

Roadshow Gagic

Posebnu nagradu ocjenjivačkog odbora dobio je projekt  „Mikrobiološki čista voda za ljude, životinje, okoliš i proizvodnju hrane“, grupe autora koju čine Abdulah Gagić, Ajla Ališah i Maja Varatanović iz Sarajeva.

Više na LINKU

Kategorija: Vijesti