E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

U zadnjoj dekadi oktobra 2019. godine, (27. 10 2019. – 01. 11. 2019.) doc. dr. Filiz Tepekӧy, sa Katedre za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta, Altinbas Univerziteta iz Istanbula, Turska, održala je dva predavanja studentima dodiplomske nastave Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

predavanje TUR

Doc. dr. Filiz Tepekӧy je posjetu Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, kao i održavanje navedenih predavanja obavila zahvaljujući Erasmus + programu, odnosno prethodnom potpisivanju protokola između Altibas Univerziteta sa Univerzitetom u Sarajevu, odnosno Veterinarskim fakultetom u Sarajevu. Prvo predavanje je održala studentima 3. godine (peti) semestar, studijske 2019/2020. godine u terminu predviđenom za predmet Patološka filziologija domaćih životinja II, u utorak, 29. 11. 2019. godine u 8 sati u sali 321. Predavanje je trajalo dva školska časa.

Tema predavanja je bila: „Patofiziološki aspekti urinarnog sistema u humanoj i veterinarskoj medicini, sa osvrtom na kultivaciju bubrežnog tkiva u uvjetima in vitro, kao i najčešće (zajedničke) bolesti urinarnog sistema u humanoj i veterinarskoj medicini“.

Drugo predavanje je održala studentima 2. godine (treći ) semestar, studijske 2019/2020. godine u terminu predviđenom za predmet Histologija sa embriologijom u četvrtak, 31. 10. 2019. u 8 sati u sali 161. Predavanje je trajalo dva školska časa.

Tema pradavanja bila je: „ Respiratorni sistem u humanoj i veterinaskoj medicini sa osvrtom na kultaviciju plućnog tkiva u uvijetima in vitro“.

Osim toga doc. dr. Filiz Tepekӧy je tokom predavanja prezentirala dio svojih rezultata iz znanstvenih članaka koje je publikovala u časopisima sa liste citatnih baza, a koji tangiraju tematiku pomenutih predavanja. Značajno je spomenuti da je doc. dr. Filiz Tepekӧy, od 2019. godine aktivnan član uredništva znanstvenog časopisa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu „ Veterinaria“.

Kategorija: Vijesti