E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

U povodu obilježavanja 70 godina postojanja i rada Univerziteta u Sarajevu  dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu je dana 27.12.2019. godine na svečanoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu preuzeo:

  1. PLAKETU Univerziteta Veterinarskom fakultetu za izuzetne zasluge kao osnivačima i privim članicama Univerziteta u Sarajevu,
  2. PRIZNANJE Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za izuzetan doprinos istraživanju i objavljivanju naučnoistraživačkih radova, te promoviranju naučnoistraživačke produkcije Univerziteta u Sarajevu u 2017. i 2018. godini,
  3. ZAHVALNICU prof. dr. Nihadu Fejziću, dekanu Veterinarskog fakulteta za akademski doprinos radu Senata Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2016 -2020. godine.

Veterinarski fakultet u Sarajevu srdačno zahvaljuje Univerzitetu u Sarajevu na uručenim priznanjima i ujedno čestita i ostalim dobitnicima priznanja, kao i prof. dr. Maidu Rifatbegoviću, prof. dr. Zinki Maksimović, prof. dr. Ameru Aliću i Almi Šeho-Alić na novčanim nagradama.

 

Kategorija: Vijesti