E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Shodno zaključcima 22. vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu, a posebno u vezi sa Zaključkom br. šest (6) koji se odnosi na pojačan rad uposlenika UNSA na radnom mjestu, uposlenici Fakulteta dužni su do daljnjeg pridržavati se sljedećih preporuka, mjera i postupaka:

1. Dolaziti redovno na posao i o tome voditi evedenciju na uobičajen način.

2. Ukoliko imate povišenu tjelesnu temperaturu, suh kašalj ili kišete, curi vam iz nosa ili pak otežano dišete, a uz to ste i umorni OSTANITE KUĆI dok ne ozdravite. U ovom slučaju obavezno kontaktirajte telefonom dežurnog epidemiologa u Kantonu Sarajevo (062 086 282) ili nadležni Dom zdravlja / ambulantu porodične medicine te postupite u skladu sa preporukom istih. Također, o svojem izostanku obavezni ste obavijestiti telefonski ili putem e-maila odgovarajuću osobu (šefa katedre / laboratorije / službe, dekana).

3. Prilikom dolaska na posao i tokom boravka na Fakultetu obavezni ste provoditi sljedeće preventivne mjere/postupke:

- Odmah nakon dolaska u prostorije objekta Fakulteta, posebno ako ste za dolazak na Fakultet koristili sredstva javnog prevoza, izvršite dezinfekciju ruku korištenjem dezinficijensa raspoloživog u dozatorima postavljenim u ulaznom holu Fakulteta, ispred amfiteatra, učionica te ulaza na zavode/katedre/klinike. Napomena – ukoliko su vam ruke zaprljane vidljivo mehaničkim nečistoćame onda ih trebate, prije dezinfekcije, obavezno oprati sapunom i vodom.

- Često prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi), a posebno kada su vam ruke prljave i nakon kašljanja ili kihanja; prije i nakon jela; nakon korištenja toaleta; nakon kontakta sa bolesnom osobom.

- Izbjegavajte dodirivanje očiju, usta i nosa neopranim rukama.

- Prilikom kašljanja ili kihanja, isto napravite u papirne maramice ili u unutrašnjost savijenog lakta. Korištene maramice obavezno odložite u korpu za smeće i nakon toga operite ruke sapunom i vodom.

- Izbjegavajte blizak kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade ili simptome slične gripi (kašlju, kišu, imaju povišenu temperaturu). Ovo se posebno odnosi na tzv. neverbalnu komunikaciju (rukovanje, grljnje i ljubljenje) te održavanje distance (preporučeno 2m!).

- Ne izlaziti/napuštati objekat u personalnoj zaštitnoj opremi korištenoj pri radu (higijeničari laboratorijsko osoblje).

- Uposlenici Fakulteta (higijeničari i rukovodilac službe) zadužuju se da, u skladu sa ranije datim instrukcijama, učestalo čiste i dezinficiraju objekat Fakulteta, a posebno često dodirivane površine regularnim sredstvima za čišćenje, sprejevima i krpama te potom dezinficijensom.

 

Napomena: S obzirom da se situacija gotovo svakodnevno mijenja, mjere i preporuke će biti ažurirne u skladu sa istom.

Kategorija: Vijesti