E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

Američka asocijacija koledža veterinarske medicine (//aavmc.org) kao krovna organizacija veterinarskog visokog obrazovanja u SAD, koorodinira i promovira postizanje ekseletnosti u veterinarskoj edukaciji, razvoj diverziteta veterinarske profesije, stručno profiliranje doktora veterinarske medicine, osnaživanje One Health pristupa i dalja unapređenja kroz podršku istrazivačkom radu. Pored što okuplja sve koledže veterinarske medicine u SAD, članstvo AAVMC ima 5 koledža veterinarske medicine iz Kanade, po 12 departmana veterinarskih nauka i komparativne medicine iz SAD i 30 veterinarskih fakulteta izvan SAD.

Na godišnjem skupu AAVMC održanom 6.-8. Marta u Washington-u, prihvaćen je prijedlog za primanje u članstvo Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je postao deveta članica AAVMC iz Europe.

https://www.aavmc.org/meetings/2020-annual-conference-summary

Kategorija: Vijesti