E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (//oie.int) i Svijetska asocijacija veterinara za male životinje (//wsava.org) potvrđuju da nema dokaza da kućni ljubimci prenose COVID-19 na ljude. Naime, postoji mogućnost da SARS-CoV-2 virus (uzročnik COVID-19) na ljubimce prenesu oboljeli ljudi, što je zabilježeno kod nekoliko pasa i mačaka. Eksperimentalno istraživanje je potvrdilo da laboratorijske životinje(tvorovi) i mačke su prijemčivi na infekciju pri visokim virusnim dozama SARS-CoV-2, psi su slabo prijemčivi, a druge domaće životinje u eksperimentu nisu bile prijemčive na infekciju. Za više informacije upućujemo na sljedeće izvore:

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/ 

https://wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members/ 

https://science.sciencemag.org/content/sci/early/2020/04/07/science.abb7015.full.pdf 

Vlasnici se savjetuju da nastave sa redovnom higijenom svojih ljubimaca, jer za pse i mačke nema dokaza da su izvor virusa za ljude, dok bavljenje njima, naročito u vrijeme ograničenja, predstavlja zdravu formu druženja i zabavnu aktivnost.

Kategorija: Vijesti