E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

In Memoriam Davorin SamekProf. dr. Davorin Samek  1955 - 2020

Obavještavamo akademsku javnost, profesore, uposlenike i studente da je redovni profesor Veterinarskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Davorin Samek, preminuo 21. maja 2020. godine u 66. godini života u Sarajevu.

Prof. dr. Davorin Samek je rođen u Sarajevu 27.03.1955. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1974. upisao je Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku. Magistrirao je i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. 

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bio je asistent pripravnik, viši asistent, docent, vanredni i redovni profesor. Kao autor i koautor objavio je veći broj naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, učestvovao u brojnim istraživanjima, vodio vježbe iz fizike na mnogim drugim fakultetima. Bio je član ekspertnih timova više državnih i federalnih institucija.

Svojom predanim radom prof. Samek je ostavio neizbrisivi trag na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Skromnost proizašla iz mudrosti, čestitost i poštenje, krasile su ovoga jedinstvenog čovjeka tokom čitavog životnog i radnog vijeka, a njegove prijatelje i kolege obogatila originalnim idejama i intelektualnim promišljanjima univerzalnog prirodoslovca. Njegova umjetnička crta koja se ogledala u ljubavi i posvećenosti džezu upotpunila je i obogatila ovu osebujnu ličnost, dajući mu suptilnost i plemenitost u djelovanju. Svi koji su ga poznavali ili pak radili sa našim Davorinom, mogu biti ponosni na vrijeme provedeno sa ovim dragim čovjekom.

Stoga,

HVALA TI NA SVEMU, DRAGI NAŠ DAVORINE I NEKA TI JE LAKA ZEMLJA!

  

Kategorija: Vijesti