M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Na linkovima ispod možete pronaći releventne informacije u vezi sa organizacijom rada naše institucije u okolnostima prevencije i sprečavanja širenja virusa SARS-CoV-2:

  1. Krizni plan pripravnosti Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uslijed pogoršane i neizvjesne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom novog koronavirusa (SARS-CoV-2) u Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo
  2. Mjere zaštite
  3. Informacija o organizaciji rada OJ UNSA 15.07.2020.
  4. Naredba Krizni štab KS 14.7.2020.
  5. Informacija o organizaciji rada OJ UNSA 03.07.2020.
  6. Naredba Krizni štab KS 04.07.2020.
  7. Preporuke JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
  8. Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije SARS-CoV-2 virusom tokom održavanja praktične nastave i ispita
  9. Izjava radnik 

Naredbe i uputstva izdata od strane nadležnih institucija i službi su dostupne na linkovima:

Molimo da se svi pridržavaju propisanih mjera (distance, maske, dezinfekcija, mjerenja temperature pri ulasku na Fakultet, popunjavaju Izjave i Sanitarnih obrazaca) kako bi doprinjeli očuvanju zdravlja uposlenika, studenata, kolega, kao i svojih najbližih te održali blagovremenost i kontinuitet poslovnog procesa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kategorija: Vijesti