E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID19

Temeljem akta Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-3036/20 od 20.05.2020. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu - Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja vrši uslugu komercijalne mikrobiološko-laboratorijske dijagnostike – real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 virusa, tj. uzročnika oboljenja Covid-19.

Testiranje klijenata se vrši na dostavljenim uzorcima (nazofaringealni i orofaringealni bris) uzetim u zdravstvenim ustanovama (npr. domovi zdravlja, ambulante i dr.).

Veterinarski fakultet ima potpisan sporazum za poliklinikom SaNaSa http://www.poliklinikasanasa.ba/ za uzimanje navedenih uzoraka uz napomenu da zainteresirani mogu uzeti uzorak, prema vlastitim preferencijama, u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja predmetno uzorkovanje.

Uzorci za potrebe testiranja se dostavljaju na Veterinarski institut Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u ulici Ismeta Alajbegovića Šerbe broj 7, radnim danima u periodu od 08:00 do 16:00 sati.

Klijenti koji se komercijalno testiraju zbog potrebe putovanja u inostranstvo, dužni su provjeriti zvanične informacije o ulasku i boravku u državi u koju putuju i prikupiti potrebne formulare za neometan prelazak državnih granica. Uz te prikupljene informacije, posjedovat će i Izvještaj o ispitivanju na Covid-19. Osim toga, prilikom dostave uzoraka, veoma je važno da klijenti kod sebe imaju važeće osobne dokumente ili putne isprave s kojima planiraju putovati u inostranstvo (lična karta i pasoš).

Trajanje ispitivanja tj. maksimalno vrijeme od zaprimanja uzoraka do izrade Izvještaja o ispitivanju je 24 ± 12 sati. Detaljnije informacije o dostavljanju uzoraka je moguće dobiti na brojeve telefona 061 369 324 (kontakt osoba dr.sci. Adis Softić) ili 033 775 557. Najava dolaska na Veterinarski institut radi potreba dostave uzoraka je preporučena i može se uraditi na jedan od pomenutih kontakt telefona.

Cijena testiranja sa uračunatim PDV-om iznosi 198,90 KM.

Plaćanje se može izvršiti na depozitni račun uz sljedeće informacije: 

Univerzitet u Sarajevu Veterinarski fakultet JR Kantona Sarajevo

  • Transakcijski račun BBI bank d.d. 1411965320008475
  • Vrsta prihoda: 722631
  • Općina: 077
  • Poziv na broj 0000000077
  • Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 

Kategorija: Vijesti