E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

cover vijest

Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini.

 

 

Više informacija na KONKURSI ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

 

 


 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija u 2020/2021. godini

na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji, a na osnovu:

-  općeg uspjeha;

-  uspjeha iz maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij (biologija, hemija, fizika);

-  rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij;

-  odličnog (5,0) uspjeha iz svih nastavnih predmeta i primjernog vladanja u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

 

Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 100 studenata:

- 70 studenata (Redovni studij - troškove studija snosi osnivač)

- 25 studenata (Redovni studij - troškove studija snose sami studenti – samofinasirajući studij)

- 5 studenata (Redovni studij - strani državljani)

 

Više informacija o samom upisu na linku KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVI I INTEGRIRANI CIKLUS STUDIJA

 


 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija

na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Veterinarski fakultet u Sarajevu prima ukupno 74 studenta specijalističkog studija na 11 različitih smjerova.

Studijski program se smatra redovnim studijem (troškove studija snose sami studenti).

 

Više informacija o samom upisu na linkovima

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

OPĆE INFORMACIJE - SPECIJALISTIČKI STUDIJ

 


Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC), Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem informacionog sistema eUNSA. 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na Konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.
Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademije prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademije, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju. Kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet/akademiju prema uvjetima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang-listi jednog fakulteta/akademije, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu!

Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/.

Na web-stranicama Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba) i informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA I EVENTUALNE PROBLEME PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kategorija: Vijesti