E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Ovim putem Vas obavještavam o Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih / umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu koji je objavljen 12. juna 2020. godine.

Tekst Javnog poziva uz obrasce možete pronaći web stranici MONKS-a, na linku:   https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/javnioglasi/javni-poziv-za-sufinansiranje-naucnoistrazivackihumjetnickoistrazivackih-i

 

 

Kategorija: Vijesti