E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Član 7. Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom kojom je propisano sljedeće:

Nalaže se svim zaposlenicima fakulteta i akademija, kao i studentima, obavezno kontinuirano nošenje zaštitne maske tokom trajanja ispita i drugih aktivnosti na fakultetima i akademijama.

Naredba dostupna na linku:

https://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/naredba-kriznog-staba-ministarstva-zdravstva-ks-o

 

 

Mjere zastite VFS

 

Kategorija: Vijesti