M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Ministarstvo  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je dana 14.11.2020. godine je objavilo Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju kandidati dobitnici priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji u:

- studijskoj 2020./2021. godini, nakon provedene konkursne procedure, prvi put upisuju odnosno stiču pravo upisa prve godine III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;

- studijskoj 2020./2021. godini prvi put upisuju drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Više informacija putem linka: https://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-poziv-za-sufinansiranje-troskova-iii-ciklusa-studija-na-univerzitetu-u-1

Kategorija: Vijesti