M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

1.  Poziv za Obuku mladih istraživačica i istraživača za djelotvornije komuniciranje nauke i javni angažman– Program obuke ima za cilj poboljšati sposobnosti istraživača u ranoj karijeri da učinkovito komunicira u nauci i angažiraju se sa širom javnošću. Namijenjen je istraživačima u ranoj karijeri (nekome ko je u roku od osam godina od dodjele doktora znanosti) iz svih disciplina. Program će se izvoditi u suradnji sa Univerzitetom Zapadne Engleske (Bristol) i organizacijom ThinkWrite.

Za više informacija o programu treninga kliknite ovdje.

Puni tekst poziva - 01 Science Communication and Public Engagement Programme Call BA

 

2. Poziv za Obuku mladih istrazivača i istraživačica za djelotvorniju upotrebu nauke u kreiranju javnih politika – Cilj programa osposobljavanja je poboljšati sposobnosti istraživača u ranoj karijeri za prevođenje naučnih dokaza u politiku i učinkovitije povezivanje s kreatorima politike i ostalim dionicima. Program obuke namijenjen je istraživačima u ranoj karijeri (nekome ko je u roku od osam godina od dodjele doktora nauka) koji istražuju u sljedećim područjima: zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje, okoliš, poljoprivreda, energetika, upravljanje rizikom od katastrofe, ekonomija itd. Program će se izvoditi u saradnji s parlamentarnim komunikacijama Dods.

Za više informacija o programu treninga kliknite ovdje.

Puni tekst poziva - 02 Policy Engagement Programme Call BA

 

Rok za prijave je 1. decembar 2020. godine.

 

Kategorija: Vijesti