icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

Dr. Džuvić, prof. Emeritus danas je u auli Fakulteta pripremio naučno-stručnu i edukativno popularnu izložbu bolesnih procesa i stanja u organizmu raznih vrsta životinja sa specijalnim osvrtom na patologiju krvožilnoga sistema, naročito kamila.

Kategorija: Vijesti