icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Udruženjem veterinara BiH organizuje «DANE VETERINARSKE BERZE» sa ciljem da predstave svoje stručne i nastavno-naučne mogućnosti i da daju podršku u razvojnim programima primarne proizvodnje, prehrambene industrije te zaštiti zdravlja životinja i ljudi i zaštiti okoliša.

«DANI VETERINARSKE BERZE» održat će se dana 10.12.2005.godine u Amfiteatru Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Zmaja od Bosne br. 90 sa početkom u 11,00 sati.

U radu ove afirmativne manifestacije, koja se održava po prvi put u BiH, uzet će učešće predstavnici državnih institucija, ambasada, visokoškolskih institucija, proizvodjačko-preradjivačkih kompanija, doktora veterinarske medicine sa terena kao i nastavnici i studenti Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kategorija: Vijesti