icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Poštovani,

Ministarstvo obrazovanja realizuje na Univerzitetu u Sarajevu projekat ¨Pretilost na UNSA¨u svrhu procjene broja pretilosti studenata na Univerzitetu u Sarajevu. Cilj je identifikacija pretilosti u obrazovnom sistemu u KS. Realizacija ovog projekta na Veterinarskom fakultetu izvršit će educirani mjerioci koji će u periodu od 19 do 20.12.2016. u klubu studenata EQUUS vršiti mjerenje i anketiranje prema utvrđenom rasporedu.

I godina –  19.12.2016. godine od 10h do 11h; prvi čas predavanja - ANATOMIJA

II godina – 19.12.2016. godine od 11h do 12h;drugi čas predavanja - HISTOLOGIJA

III godina –19.12.2016. godine od 12h do 13h; prvi čas predavanja – INVAZIONE BOLESTI

IV godina –19.12.2016. godine od 13h do 14h; drugi čas predavanja – UNUTRAŠNJE BOLESTI KOPITARA

V godina –  20.12.2016. godine od 10h do 11h; drugi čas predavanja – ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA.

Obavještavaju se profesori da u navedenim terminima upute studente da pristupe realizaciji projekta.

Zadužuju se student prodekan Stevo Lugonja i predsjednik asocijacije studenta Ajdin Tinjak da obezbjede timu koji će realizovati akciju podršku u prostorijama asocijacije i kluba EQUUS, kao i obavještavanje studenata po godinama o terminu njihovog dolaska.

PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof.dr. Rizah Avdić 

Kategorija: Vijesti