icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

OBAVJEST ZA STUDENTE PRVE I TREĆE GODINE

SISTEMATSKI PREGLED

Javna ustanova Kantona Sarajevo - Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu izvršit će sistematski pregled studenata Prve i Treće godine Veterinarskog fakulteta. Sistematski pregled obuhvata: primarni ljekarski pregled, laboratorijske usluge (krvna slika, urin), specijalistički internistički pregled, pregled oftalmologa, dermatovenerologa, ginekologa, savjetovalište za mentalno zdravlje (neuropsihijatar, psiholog, socijalni radnik) i stomatološki pregled.

Prilikom dolaska student je obavezan ponijeti Index i zdravstvenu knjižicu (koja nije obavezna).

Studenti će pristupiti sistematskom pregledu prema utvrđenom rasporedu. Studenti treba da se jave u vremenskom periodu od 8-10 sati u sobu 212. Prije pregleda doručak izostaviti.

 Dan vršenja sistematskog pregleda je opravdan izostanak sa nastave.

DETALJNIJE O SAMIM TERMINIMA PREGLEDA U PRILOGU

 

Kategorija: Vijesti