icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

Federalna vlada je na svojoj 89. Sjednici održanoj u petak, 03.02.2017. godine  prihvatila informaciju o problemima vezanim za izgradnju laboratorije za zarazne bolesti životinja u sarajevskom naselju Stup i odobrila izmjenu Programa za osposobljavanje i funkcioniranje Veterinarskog instituta na Stupu.

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu zadužen je da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima provede potrebne procedure za namjenski utrošak sredstava i putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o tome izvijesti Vladu Federacije BiH.
 
U informaciji je, uz ostalo, navedeno da je, nakon pojave ptičje gripe u 2006. godini i spoznaje da svakodnevno dolazi do novih zaraznih oboljenja koja se mogu prenijeti na ljude, bilo jasno da laboratorij za zarazna oboljenja ne može raditi u zgradi Veterinarskog fakulteta, koji je u prvom redu obrazovna institucija u kojoj svakodnevno boravi veliki broj ljudi. Kako bi ovaj problem bio riješen, odlučeno je da bude rehabilitirana i modernizovana referentna veterinarska laboratorije za ptičju gripu na Stupu kreditnim sredstvima Svjetske banke, gdje bi bili izmješteni laboratorijski kapaciteti koji se trenutno nalaze u zgradi Veterinarskog fakulteta.
 
Zgrada koja je izgrađena u okviru "Projekta pripremljenosti za ptičju gripu" je, u stvari, samo prva faza "Projekta izgradnje dijagnostičke laboratorije za zarazna oboljenja životinja sa pratećim objektima za naučno-istraživački rad i dodatnu edukaciju doktora veterinarske medicine u Federaciji BiH".
 
Imajući u vidu dosadašnju implementaciju projekta osposobljavanja i funkcioniranja laboratorije za zarazne bolesti životinja na Stupu, u ovom trenutku treba stvoriti preduslove za obavljanje tehničkog prijema i dobijanje upotrebne dozvola za izgrađeni objekt.

 

Kategorija: Vijesti