icon-email Webmail       E-nastava      ISSS

Veterinarski fakultet od samog početka primjene Zakona o javnim nabavkama BiH na svojoj web stranici kontinuirano objavljuje sve svoje odluke, planove i realizaciju istih.
 
Kako bi nastavili transparetnost VFS javnih nabavki, implementirali smo i integraciju portala Javnih nabavki Kantona Sarajevo (http://jn.ks.gov.ba) unutar naše web stranice fakulteta (na kojem kao i na portalu Agencije za javne nabavke BiH https://www.ejn.gov.ba objavljujemo naše postupke nabavke), što možete pogledati i pratiti na slijedećem linku -> Dokumenti - Javne nabavke :
 
 
Kategorija: Vijesti