E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

Laboratorij za analizu stočne hrane

Centar za kontrolu živežnih namirnica, stočne hrane i zaštitu životne sredine

Uvod

Šef laboratorija: Dinaida Tahirović, dipl.ing.hemije

Zamjenik šefa laboratorija: Doc.dr. Čazim Crnkić

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt

  • Telefon: 033/729-100
  • Fax: 033/617-850