icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO     unsa logo  

VF70 logo1 04

Laboratorij za genetiku

Centar za reprodukciju i genetiku

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt

  • Telefon: 033/729-100
  • Fax: 033/617-850