Laboratorij za ispitivanje hemijskih i bioloških rezidua i kvaliteta živežnih namirnica

Centar za kontrolu živežnih namirnica, stočne hrane i zaštitu životne sredine

Uvod

Šef laboratorija: Amina Magoda, dipl.ing.hemije

Zamjenik šefa laboratorija: Dženita Viteškić, dipl.ing.hemije

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt

  • Telefon: 033/729-100
  • Fax: 033/617-850