E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja živežnih namirnica, stočne hrane i predmeta opće upotrebe

Centar za kontrolu živežnih namirnica, stočne hrane i zaštitu životne sredine

Uvod

Šef laboratorija: Mr. Kenan Čaklovica

Zamjenik šefa laboratorija: Mr. Enida Članjak

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt

  • Telefon: 033/729-100
  • Fax: 033/617-850