E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

Odjeljenje za akvakulturu

Centar za kontrolu zdravlja životinja

Uvod

Šef laboratorija: Prof. dr. Adnan Jažić

Zamjenik šefa laboratorija: Prof. dr. Almedina Zuko

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt

  • Telefon: 033/729-100
  • Fax: 033/617-850