icon-email    |   E-nastava     ISSS    STUDENT GUIDE

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege,

pozivam vas na prezentaciju pod naslovom „Mogućnosti za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu kroz dostupne programe“ koja će se održati u petak 22.12.2017. godine sa početkom u 10 sati u sali za sjednice Veterinarskog fakulteta. Pomenuta prezentacija će biti realizovana u saradnji sa Uredom za međunarodne odnose UNSA. Kroz prezentaciju ćete biti upoznati sa mogućnostima mobilnosti kroz programe ERASMUS +, CEEPUS i MEVLANA, načinima pronalaženja vaše idealne visokoškolske ustanove u EU sa kojima UNSA ima potpisane ugovore o razmjeni, otvorenim pozivima i rokovima za aplikacije te načinu popunjavanja aplikacija. Predviđeno vrijeme trajanja prezentacije je jedan sat. Obzirom da je tema prezentacije od izuzetnog značaja za vaše dalje napredovanje i usavršavanje, molim vas da se odazovete na ovaj poziv u što većem broju.

Prezentaciju možete preuzeti OVDJE

Srdačan pozdrav

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju 

Kategorija: Intl Cooperation VFS