E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

International Cooperation VFS - News

Veliko nam je zadovoljstvo što vam možemo predstaviti ažuriranu verziju Zbirku uputa za mobilnost, namijenjenu za studente i osoblje Univerziteta u Sarajevu.

Autor ove zbirke je Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, a urađena je sa fokusom na međunarodne mobilnosti kroz Erasmus+, kao i ostale programe prisutne na našim univerzitetima (CEEPUS, Mevlana, Visegrad fond, DAAD, bilateralno, itd). Pored instrukcija o načinu prijave, potrebnoj dokumentaciji, procesu nominiranja i odlaska na studije, mogu se pročitati savjeti, iskustva studenata koji su dosada koristili ove stipendije, kao i jedinstveni "Erasmus horoskop".

Zajedno sa Uputama za implementaciju Erasmus+ akademske i administrativne mobilnosti, koju smo također pripremili za naše svakodnevne potrebe, zaokružili smo obje strane i obezbijedili potrebne informacije: s jedne strane za studente i osoblje koji se prijavljuju, te s druge strane za prodekane/koordinatore, službe i saradnike koji implementiraju pozive, nominacije, prijave i cijeli proces mobilnost (prije, u toku i nakon).

Kategorija: Intl Cooperation VFS