E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

International Cooperation VFS - News

CERIC - Konzorcij srednjoeuropskih istraživačkih infrastruktura, koji je u okviru projekta Horizon 2020 ACCELERATE (731112) razvio „Pilot otvorenog pristupa“ za promocije istraživača iz pojedinih zemalja s ciljem pružanja podrške za pristup vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Kroz Pilot se pruža besplatna personalizirana podrška istraživačima u vezi sa pripremom istraživanja, kao i obradom i objavom rezultata.

Sve dodatne informacije o prijavi za korištenje CERIC resursa možete naći na web stranici: https://www.ceric-eric.eu/

 

Poster CERIC

Kategorija: Intl Cooperation VFS