E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

International Cooperation VFS - News

Ceepus

Konkurs za studente Veterinarskog fakulteta Univreziteta u Sarajevu

Ljetna škola „Akvakultura“ 2018./2019. godinu

Pozivamo studente da se prijave na ljetnu školu iz oblasti akvakulture koja će se održati u terminu 07. – 14. 07. 2019. godine, a u sklopu CEEPUS mreže mobilnosti.

Uslovi za učešće na ljetnoj školi „Akvakultura“

  1. Da su polaznici pete godine studija
  2. Prosjek ocjena iznad  8,0
  3. Poznavanje engleskog jezika    

Glavni kriterij za odabir kandidata, a prema „Odluci NNV o kriterijima za odabir kandidata za razmjenu po CEEPUS programu“  je prosjek ocjena.

Broj učesnika sa Veterinarskog Fakulteta UNSA je četiri (4).

Svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte.

Kandidati se moraju samostalno registrovati i prijaviti za razmenu na stranici NNV CEEPUS   http://www.ceepus.info/.

Odobrene prijave prolaze standardan proces potvrde: koordinator razmene na Fakultetu, nacionalni kordinator u BiH, nacionalni i kordinator na Fakultetu zemlje domaćina (Home PPU, NCO, Host NCO, Host PPU).

Na kraju je kandidat dužan da prihvati stipendiju kako bi proces bio okončan statusom Accepted by applicant.

Svaki kandidat, koji se prijavio, na CEEPUS stranici može da prati svoj status putem naloga koji sam kreira na početku prijave za razmenu.

Šifra VetNEST programa je CIII-HR-0107-12-1819

Rok za prijavljivanje je do 20.10.2018. godine.

Informacije o ljetnoj školi „Akvakultura“ možete naći na linku 

Kategorija: Intl Cooperation VFS