E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege studenti,

obavještavamo vas da je došlo do promjene datuma održavanja ljetne škole „Food hygiene“ u organizaciji Univerziteta veterinarskih i farmaceutskih nauka Brno. Ove godine pomenuta ljetna škola će se održati u periodu od 04.07. do 03.08.2019. godine. Za sve informacije, kontakte možete pronaći na posteru koji se nalazi u prilogu.

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS