E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege,

u prilogu se nalazi tabela sa rezultatima odabira kandidata za ljetnu školu „Zoonoze“ u organizaciji Veterinarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, kao i Odluka na osnovu koje je vršen odabir. Na raspisani poziv se prijavilo ukupno 12 kandidata za 2 mjesta koja su nam dodijeljena. Hvala vam što ste iskazali interes u ovako velikom broju.

Molim kolegice Azru Osmanhodžić i Adnu Čajdin da se što prije prijave kroz CEEPUS sistem.

Lijep pozdrav

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS