icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

VF70 logo1 04

International Cooperation VFS - News

Poštovane kolegice i kolege,

u prilogu se nalazi tabela sa rezultatima odabira kandidata za ljetnu školu „Animal Welfare, Veterinary Ethics, Law and Communication Skills“ Univerziteta veterinarskie medicine u Beču, kao i Odluka na osnovu koje je vršen odabir. Na raspisani poziv se prijavilo ukupno 3 kandidata za 2 mjesta koja su nam dodijeljena.

Molim kolegu Luku Laura i kolegicu Emu Zoljić  da se što prije prijave kroz CEEPUS sistem.

Lijep pozdrav

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS