E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

VF70 logo1 04

International Cooperation VFS - News

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Helsinkiju
 • Država: Finska
 • Erasmus kod: SF HELSINK01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave)
  • Master

TEMATSKE OBLASTI:

Na Univerzitetu u Helsinkiju dostupne su studijske oblasti date na https://guide.student.helsinki.fi/en/article/course-selection

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 850,00 EUR x 4 mjeseci,
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.
  • Ukupan iznos koji ćete primiti je 

Napomena:

 • Osiguranje je pokriveno od strane Univerziteta u Helsinkiju.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Aktivnosti oko vize obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!
 • Dozvola za boravak: Studenti će morati platiti dozvolu za boravak u iznosu od 300 EUR (nepovratno).
 • Smještaj: Studenti će morati platiti 500 EUR depozita za smještaj (koji će im biti vraćen).

Više informacija na http://www.erasmus.unsa.ba/erasmus-univerzitet-u-helsinkiju-zimski-semestar-2019-2020-studenti/

Prof.dr. Muhamed Smajlović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Kategorija: Intl Cooperation VFS