E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

International Cooperation VFS - News

Studentsko vijeće Univerziteta u Ljubljani i Studentska organizacija Ljubljane organiziraju Međunarodnu konferenciju: Slavenski studentski samit - Stvaranje naše budućnosti koja će se održati od 20. do 23. novembra 2019. godine, povodom obilježavanja 100 godišnjice Univerziteta u Ljubljani.

U prilogu je i Agenda i Program.

Kategorija: Intl Cooperation VFS